Resource Samler

…kombinerershapeimage_11

Også kaldet ressourcesamleren – “The Resource Investigator”

– Skaber kontakter.

– Forhandler.

  1. -Den, der kombinerer andres idéer.

Typiske træk:

Er meget entusiastisk. Ekstrovert, nysgerrig og meddelsom.

Positive egenskaber:

Evne til kontakt med mennesker og til at udforske alt nyt. Formår at reagere på udfordringer.

Tilladelige svagheder:

Tilbøjelig til at tabe interessen, når den første spænding er forbi.

Ressourcesamleren er en udadvendt person. Hendes styrke er at undersøge ideer og forslag ved at forhøre sig hos andre og fine ud af, hvad andre ved om sagen.

Hun har som regel et kontaktnet uden for teamet, der gør det let at checke tingene og få input udefra. Social kreativitet betyder, at hun gennem sociale kontakter kan etablere nye foredrede forslag til teamet. De, som er særligt gode til at kombinere andres løsninger til et endnu bedre resultat, omtales også som socialt kreative. Uden inspiration fra andre kommer ressourcesamleren let til at kede sig og blive ineffektiv i teamet.

Hun er fordomsfri og samarbejdsvillig. Denne person kæder teamet sammen med andre med sin udadvendte og selskabelige natur og evne til at opbygge forbindelser, udforske ressourcer og undersøge idéer og muligheder. Ressourcesamleren er “fiksere”, som gør det muligt at få tingene gjort.

 
 

 Idéskaber
 Analytiker
 Afrunder
 Arbejder
 Indpisker
 Ordstyrer
 Gartner
 Ressource-samler