Gartneren

…skaber stemningshapeimage_10

Også kaldet Gruppearbejder eller “The Teamworker”

– Støtter de øvrige medlemmers stærke egenskaber.

– Sikrer god stemning og kommunikation.

  1. -Gruppeånden er vigtig.

Typiske træk:

Socialt orienteret, venlig og følsom.

Positive egenskaber:

Evne til at reagere på andre mennesker og på situationer samt til at fremme gruppeånden. Empatisk. Lytter, bygger og undgår friktioner.

Tilladelige svagheder:

Manglende beslutsomhed i krisesituationer.

Den der skaber en god stemning. Gartneren er også en af facilitatorrollerne. Hun er samarbejdsorienteret og kan få andre til at tro på deres evner og muligheder. Hun opbygger teammoral ved at tilføre andre energi, støtte og opmuntring samt ved at løse indbyrdes personkonflikter.

Hun virker ofte som en katalysator ved at åbne kommunikationskanalerne i teamet. Hun virker opbyggende for teamånden og neddæmpende på konflikter og modsætningsforhold. Hun er socialt orienteret, og hun har en egen evne til at skabe en god atmosfære i teamet.

Gartneren tror på, at teameffektivitet bygger på positive indbyrdes relationer. Hun opmuntrer til forpligtelse og samarbejde og derved god indsats. Det overvejende indtryk, som andre har af gartneren er, at hun er en interessant person, der tænker på andre. Gartneren prøver at sikre, at teammedlemmerne sætter pris på hinanden og opnår noget med deres medlemsskab i teamet.

 

 Idéskaber
 Analytiker
 Afrunder
 Arbejder
 Indpisker
 Ordstyrer
 Gartner
 Ressource-samler