Ordstyreren

…trækker alle med.shapeimage_9

Også kaldet formanden, proceslederen eller “Co-ordinator”

– Den sociale leder.

– Normal intelligens.

– Styrer gruppen ved at se og udnytte gruppens styrke og svagheder.

– Sørger for at udnytte hver enkelt gruppedeltagers evner bedst muligt

Typiske træk:

Er rolig, sikker på sig selv og berhersket.

Positive egenskaber:

Evne til at behandle alle potentielle medvirkende efter fortjeneste og uden fordomme. Stærkt målrettet. Moden, selvsikker og tillidsfuld. En god formand. Klarlægger mål og fremmer beslutningstagning.

Tilladelige svagheder:

Ikke over gennemsnittet med hensyn til intelligens eller kreativitet.

Ordstyreren sammenfatter en gruppe af evner, som blandt andet er karakteristisk for facilitatoren. Ordstyreren er den som får andre med. Ordstyreren kanaliserer menneskelige ressourcer for at få tingene gjort.

Han danner teams, identificerer teammedlemmernes styrke, tydeliggør objekter, strukturerer møder, udforsker problemer, tildeler roller og vedligeholder fremdriften.

Ordstyreren skaffer struktur til teamet og sikrer, at målene er sat. Han har perspektiv i arbejdet, selvsikkerhed, ro og evnen til at kommunikere godt med andre.

Han har blik for andres stærke sider og udnytter disse til fordel for den enkelte, teamet og organisationen. Han har også et skarpt blik for teamets styrke og svagheder og forstår at udnytte potentialet optimalt. Han styrer teamet mod målet ved at trække de ressourcer ud, der er brug for. Han er god til at få andre med. Han har let ved at udtrykke sig, og hvis der er beslutninger, der skal ændres, gør han det.

 
 

 Idéskaber
 Analytiker
 Afrunder
 Arbejder
 Indpisker
 Ordstyrer
 Gartner
 Ressource-samler