Om Orkesterskolen

En velfungerende fødekæde og talentudvikling skabes gennem oprettelse af orkestre med børn fra 7-8 års alderen.musikeren151

Det er min påstand, at børn bør gennemgå en lytteprøve — en  test. For kun på den måde kan vi finde de børn, der ikke kommer til en musikskole af forældres eller egen drift.

Og dem er der rigtig mange af i denne tid vi lever i.

Vi har mange specialundervisningselever i såvel folkeskolen som i de private skoler. Her findes guldgruben.

Det er her vi finder en god del af de usædvanlige talenter. Samtidig får disse børn gennem musikken en helt ny mulighed for at fungere i deres skoleklasse og hjemmeliv.

At der her igennem følger store besparelser på special undervisning er en tillægsgevinst, som en politiker ikke kan tillade sig at overse.

Integrationsmæssigt giver orkestermusikken en indlysende mulighed for børns accept af hinanden uanset nationalitet og religion.

Det kan virke som et eventyr—men: Det har vist sig at kunne lade sig gøre overalt i dette land.

Og det vil betyde en opblomstring af musiklivet.

Organisationen består af en styregruppe (forældre og orkesterleder), orkestret, og en lærergruppe.

Styregruppens opgave: kontaktformidling, politisk opbakning, fundraising, anskaffelse af instrumenter, etc.

Orkesterlederens opgave: kontaktformidling til forældre, pædagogisk støtte, elevtilgang og orkestrets daglige ledelse.

Lærergruppens opgave: at sørge for en motiveret undervisning,  og for pædagogisk støtte.

Belbin’s principper vil være en god baggrund for at få en gruppe til at fungere optimalt.