Belbins model

belkon_16

Find din egen placering i gruppehierakiet!
Benyt Dr. Meredith Belbin model, der også kan anvendes til konfliktløsning.

 Idéskaber
 Analytiker
 Afrunder
 Arbejder
 Indpisker
 Ordstyrer
 Gartner
 Ressource-samler

 

Jeg forestiller mig, at mange konflikter og uenigheder kunne bilægges, hvis grupperollerne var bedre fordelt.

En bevidstgørelse af forsamlingers grupperoller kunne være en brugbar idé for alle bestyrelser.

I bogen “belbins grupperoller” kan du læse om “team skills”. Team teoretikeren Dr. Meredith Belbin ved Cambridge University har fastslået, at ethvert velfungerende team skal indeholde en kombination af forskellige egenskaber hos medlemmerne. I opbygningen af team, drejer det sig altid om, at de forskellige typer er repræsenteret i teamet, så de forskellige roller kan blive besat. Dermed skabes der den bedste kompetence og de bedste relationer i teamet.

Mange ressourcer bruges på at udvælge, træne, motivere, rådgive og anerkende individer. Nogle af virksomhedens største aktiviteter styres imidlertid af grupper. Dermed bliver det vigtigt at undersøge, hvorfor nogle grupper har større succes end andre.

Et forskningsprogram – der startede i 1969 – hvor dusinvis af grupper blev studeret, imens de læste forskellige opgaver og spillede realistiske virksomhedsspil – førte til identifikation af 8 grupperoller. Alle deltagerne blev udsat for et batteri af forskellige psykologiske tests. Ved forskellige sammensætninger af grupper blev en række hypoteser efterprøvet.

Organisationer, der er opmærksomme på disse 8 grupperoller og dermed de menneskelige styrker, vil kunne sammensætte mere effektive grupper.