Idéskaberen

…skaber kreativitetshapeimage_12

Også kaldet planten eller “The Plant”

– Nye idéer og planer.

– Finder nye synsvinkler på de problemer gruppen står overfor.

– Høj intelligens.

– Kreativ.

Typiske træk:

Er individualistisk, alvorlig og uortodoks.

Positive egenskaber:

Kreativ, fantasifuld, intellekt, viden. Løser vanskelige problemer.

Tilladelige svagheder:

Svæver lidt oppe i skyerne, er tilbøjelig til at ignorere detaljer og etiketteregler. Svag i kommunikation med og styring af almindelige mennesker.

Idéudviklerens udprægede kompetenceområde er nytænkning og innovation. Idéudvikleren sikrer, at idéer bliver udviklet og vurderet.

Hun hjælper med at identificere muligheder og vende de til praktiske forslag. Idéudvikleren har evnen til at se de potentielle værdier og mangler idéer. Når nogen foreslår en idé, vil idéudvikleren uddybe den, så den kan blive vurderet. Idéudvikleren er kreativ og udmærker sig ved at forudse ting, at forestille sig ting, og ved logisk tankegang og forståelse.

Hun fremmer nye og originale idéer og forslag. Hun er speciel god til – og optaget af store og vigtige sager som f.eks. strategi. Hun har let ved at læse komplicerede og uoverskuelige problemer ved at finde nye udveje og løsninger.

Hun er særlig nyttig i perioder, hvor teamet er “gået død”. Hun kendetegnes ved sine hyppige kreative idéer og indfald til teamet. Hun er mere optaget af de overordnede og grundlæggende idéer end af detaljerne – hun kan nemt begå fejl, fodi hun overser detaljerne.

 

 Idéskaber
 Analytiker
 Afrunder
 Arbejder
 Indpisker
 Ordstyrer
 Gartner
 Ressource-samler