Arbejderen

…får jobbet gjort.shapeimage_15

Også kaldet Firmaarbejder eller “Implementor”.

– Forvandler idéer og planer til praktiske procedurer

– Systematisk

  1. -Effektiv

Typiske træk:

Konservativ, pligtopfyldende og forudsigelig.

Positive egenskaber:

Organisationsevne, praktisk sans, hårdtarbejdende, selvdisciplin, effektiv. Omformer idéer til praktiske handlinger.

Tilladelige svagheder:

Manglende smidighed, afviser uprøvede idéer. Reagerer langsomt på nye muligheder.

Den, som får jobbet gjort. Arbejderen er især god til at føre planerne ud i livet. Han er effektiv, systematisk og frem for alt praktisk. Han organiserer og sørger for at skabe rutiner og regler for at nå de fastsatte målsætninger. Arbejder velstruktureret, disciplineret og pålideligt. Han identificerer sig med organisationen, og han sætter organisationens interesser før sine egne private.

Arbejderen er et flittigt teammedlem, som assisterer på enhver tænkelig måde ved hårdt arbejde og ved at være til rådighed. Arbejderen er modtagelig for andres behov og er villig til, at give sig i kast med ubehagelige jobs uden at beklage sig.

Han besidder veludviklede observationsevner, er uegennyttig og ivrig. Han opfattes som handlekraftig, men er måske ikke altid fleksibel i forbindelse med ændringer af opstillede planer og forslag, der ikke giver resultat med det samme.

 Idéskaber
 Analytiker
 Afrunder
 Arbejder
 Indpisker
 Ordstyrer
 Gartner
 Ressource-samler