Analytikeren

…vurderershapeimage_13

Også kaldet kontrolløren eller “The Monitor Evaluator”

– Sørger for at gruppen får et bedre beslutningsgrundlag.

– Høj intelligens.

  1. -Objektiv.

Typiske træk:

Nøgtern, kølig og forsigtig.

Positive egenskaber:

Dømmekraft, påpasselighed, nøgternhed. Sober, strategisk og skarpsindig. Ser alle optioner. Bedømmer præcist.

Tilladelige svagheder:

Mangler fremdrift. Inspirerer og motiverer ikke andre.

Den, der vurderer alternativer. Analytikeren besidder en evne til, at analysere problemer og situationer.

Han har en god dømmekraft og kan holde den nødvendige pryskologiske afstand til det, der sker og således bevare en vis grad af objektivitet. Han er et aktiv i vurderingsfasen, hvor han repræsenterer en garanti for, at beslutningerne er afbalancerede og velgennemtænkte. Han er god til at vurdere flere alternativer og på et objektivt grundlag vægle det bedste.

Analytikeren kan falde i den grøft, at han er så kritisk, at han bliver mindre modtagelig for nye idéer.

 Idéskaber
 Analytiker
 Afrunder
 Arbejder
 Indpisker
 Ordstyrer
 Gartner
 Ressource-samler