Indpiskeren

…øver indflydelse.dressur

Også kaldet igangsætteren eller “The shaper”.

– Udpeger retningslinier for gruppen.

– Sikrer alles opmærksomhed på mål og prioriteringer.

– Søger at indføre en struktur i gruppedrøftelserne.

Typiske træk:
Er rastløs, udadvendt og dynamisk.

Positive egenskaber:
Har energi og vilje til at protestere mod passtivitet, ineffektivitet, selvtilfredshed eller selvbedrag. Udfordrer, presser og finder veje udenom forhindringer.


Tilladelige svagheder:

Tilbøjelig til at lade sig provokere eller irritere. Utålmodig.

Indpiskeren påvirker andre til at prioritere, sætte mål og arbejde målbevidst og sørger for, at opgaver bliver løst. Indpiskeren ønsker strukturerede diskussioner, og at man holder sig til dagsordenen.


Hun tillader ikke for mange “tidsfordrivsamtaler” og andre afledninger, og hun holder derved andre på sporet.

Hun fastsætter tidsfrister og mål og følger opgaven helt igennem. Indpiskeren skubber på for at få tingene gjort og opretholder standarter. Hun undersøger, om noget kunne gå galt i sidste øjeblik, og er en kreativ taktiker og planlægger.

Indpiskeren er nervøs og kun tilfreds, når hun kan se resultater. Der kræves tiltag med det samme. Er altid meget målrettet; det kan have næsten tvangsmæssig karakter. Teamet bliver ofte en forlængelse af indpiskerens personlighed.

 

Idéskaber
Analytiker
Afrunder
Arbejder
Indpisker
Ordstyrer
Gartner
Ressource-samler